March 2012 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Monday, 12 March 2012

பறையின் சித்திரங்கள் -3

௦   ௦ 1 . பறை மட்டும் தனியாய்         தனி வாசித்த        மிருதங்கக்காரர் இறப்பில் . 2 .  இரவல் தாளம் தேடாத        தன்மானப் பாடகன்  ...
Read More

Wednesday, 7 March 2012

பிரதிகள்

1       வீடு திரும்பும் எம் பெண்கள்           உடைகளைக் களைந்து மாற்றும் போது          பொலபொலவென உதிர்கின்றன         கண்களின் பிரதிக...
Read More