2013 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Monday, 7 October 2013

ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்க உடனடிச் சாத்தியம் மிக்க ஒரு முன்மொழிவு

   இன்றைய நாட்களில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு எதிரான சவால்களில் மிக முக்கியமானது சகல மட்டங்களிலும் நிரம்பியிருக்கிற ஊழல். ஊழலுக்கெதிரா...
Read More

Monday, 9 September 2013

இச்சாதாரி அரவங்கள்.

1)பச்சை இருள் அப்பிக்கிடக்குமொரு பகல் காட்டில் உச்சித்துளைகளின் வழியாய் சொரியும் சூரியனில் நனைந்தபடி கிடக்கிறேன் நிர்வாணியாய்… எழுந்து நின்...
Read More

Wednesday, 19 June 2013

எனது முகநூல் பக்கங்கள்

1 இருண் ட காலமா ? 2004 ல் தமிழுக்கு செம்மொழித் தகுதி வழங்குவதற்காக இந்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத துறையால்  ஆதாரமாக கொள்ளப்பட்ட  தம...
Read More

Thursday, 17 January 2013

To the Desks of Indian media

Forensic Expert extends help to estimate the age of suspected Juvenile involved in Delhi Gang-rape case Dr Jayakumar Jayaraman, an e...
Read More