July 2015 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Sunday, 19 July 2015

டாக்டர் அம்பேத்கரின் இந்திய அரசியலை தீர்மானித்த பேருரைகள்

இ ந்தியா ஒரு படிநிலை சமத்துவமின்மையை  சமுக அடிப்படையாக கொண்ட நாடு . தன்தலையில் இன்னொருவன் நிற்பதை  அனுமதித்துக் கொண்டே இன்னொருவனின் தலையில்...
Read More