தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத் தளம் -- இலக்கியப் பெருஞ் சாளரம் - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Friday, 25 September 2015

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத் தளம் -- இலக்கியப் பெருஞ் சாளரம்

சென்னையில் உள்ள தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் தனது தளத்தில் தமிழின் பொற் பெட்டகங்களாய் விளங்கும் மிக அரிய நூல்களை பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறது .. அவைகளைப் படிப்பதற்கு சொடுக்கவும்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழக மின் நூலகம் 

                                       

5 comments: